• 01 home asfalt
  • 02 home grondwerk
  • 03 home riolering
  • 04 home straatwerk

Wegenbouw


Wij beschikken over gekwalificeerd en ervaren personeel. Samen met het eigen materieel o.a. de hotbox en de Infraheat ®  kunnen we elk grondwerkproject uitvoeren op basis van de gevraagde specificatie en kwaliteitsnorm van de opdrachtgever.

Grondwerk

Voorafgaand aan bouwkundige en civieltechnische projecten moet bijna altijd grondwerk worden verricht. Dit is de basis van alle werkzaamheden en is daarmee mede bepalend voor het eindresultaat van het gehele werk.

Wij beschikken over gekwalificeerd en ervaren personeel. Samen met het eigen materieel kunnen we elk grondwerkproject uitvoeren op basis van de gevraagde specificatie en kwaliteitsnorm van de opdrachtgever.

Uiteraard behoort hierbij ook het leveren van de benodigde materialen.

Lees meer

Riolering

Aanleg en onderhoud van riolering is gespecialiseerd werk en vergt een grote mate van vakbekwaamheid en discipline van het personeel dat het werk uitvoert.

Alle werkzaamheden op rioleringsgebied worden in eigen beheer uitgevoerd; van het maken van een eenvoudige huisaansluiting tot het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels en persriolen. Ook het onderhoud aan rioleringen behoort tot ons vakgebied.

Lees meer

Bestrating

Al vroeg hebben we gekozen om bestrating – daar waar mogelijk – machinaal uit te voeren, omdat het de fysieke belasting van ons personeel verlicht. Uiteraard is het niet mogelijk om overal machinaal te bestraten, maar ook dan streven we ernaar het werk te verlichten en de werkzaamheden zodanig aan te passen dat een groot deel van het opperwerk alsnog machinaal kan worden uitgevoerd.

We werken hierbij conform de CROW publicatie 282 “mechanisch aanbrengen elementenverharding”. Met veel van onze leveranciers hebben we al jarenlang contact en dat heeft geleid tot goede leveringscondities en materialen. Alles te samen genomen kan gezegd worden dat we kwalitatief een hoogwaardig bestratingsproject af leveren.

Lees meer

Asfalt

Voor aanleg en onderhoud van asfalt kunt u ook bij ons terecht. Wij beschikken over een uitgebreid machinepark voor het aanleggen van smalle paden tot grote wegen en bedrijfsterreinen.

Met name in het onderhoud van asfalt hebben we ons de laatste jaren gespecialiseerd. Een aantal nieuwe mogelijkheden zoals Scheurflex© en Infra-heat 12® zijn hiervoor speciaal ontwikkeld.

Lees meer

Planontwikkeling

Wij denken graag met u mee in het ontwikkelen van uw plannen, van ontwerp tot plan naar uitvoering en nadien ook het onderhoud, dit zijn allemaal stappen waarmee we u kunnen ondersteunen.

We hebben ervaring in langdurige geïntegreerde contracten zowel voor bedrijven alsook overheidsinstellingen, waarbij we meedenken over vergunningen, budgettering en financiering.