• b84f69a6 2f51 4f18 a2d7 d631cd2e3f66
  • 02 home grondwerk

Waterpartijen


Het verwijderen van begroeiing wordt uitgevoerd vanaf de kant met machines welke zijn voorzien van maaikorven. Bodems worden schoon gemaakt met maai- en veegboten of door onze B-Flo®, een amfibisch maaiboot met twee in hoogte verstelbare rupsonderstellen.

Schoonmaken van vijvers en waterlopen

Voor het schoonmaken van vijvers en waterlopen hebben we meerdere mogelijkheden.

Wij kunnen op de volgende manieren werkzaamheden uitvoeren;

  • vanaf de kant met kranen van 1.5 tot 34 ton
  • vanaf het water met materieel op pontons
  • vanuit het water waarbij we gebruik maken van de B-flo®

Het vrijkomend materiaal kan afhankelijk van kwaliteit worden verwerkt in depots of afgevoerd worden.

Lees meer

Onderhoud aan waterpartijen

Voor het opnieuw aanleggen en/of het onderhouden van waterpartijen beschikken wij over het juiste materieel. Zo maken we bij onderhoudswerkzaamheden gebruik van onze amfibieboot; de B-Flo®, welke kan varen en rijden. De B-Flo® kan taluds maaien, maar ook onder water maaien en beschikt zelfs over de mogelijkheid om waterbodems te "vegen".

Lees meer